A belső ellenőrzés koncepciója.

 

belső ellenőrzés

belső ellenőrzés

A Bkr. alapján a belső ellenőrzés a nemzetközileg elfogadott standardok definíciójának megfelelően olyan független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A belső ellenőrzés koncepciója a belső kontrollrendszerével azonos felépítésű, ahogy azt a 3. pontban kifejtettük, melynek belső ellenőrzési vonatkozásait ebben az alpontban mutatjuk be. A már említett törvényi és kormányrendeleti szinteket standardok és útmutatók egészítik ki, melyek felépítése a következő. A belső ellenőrzési tevékenység célja, hatásköre és feladata, függetlenség és tárgyilagosság (objektivitás), szakértelem és kellő szakmai gondosság, a belső ellenőrzési vezető feladatai, tervezés, végrehajtás, jelentés, minőségbiztosítás, nyomon követés. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!